Naszą witrynę przegląda teraz 259 gości 
Skup nieruchomości, płacimy gotówką

..::Reklama::..
Nie taki kleszcz straszny...

 

Wakacje za pasem. ki, pola, lasy... A w tych lasach czyha Ixodes ricinus, czyli kleszcz pospolity. Co naprawd grozi komu, kto mia pecha i sta si "jadodajni" kleszcza?

W ostatnich latach sta si on zreszt pospolity ju tylko z nazwy, bowiem gdy zblia si pora wycieczek w plener, kleszcz zaczyna by czstym bohaterem artykuw i programw, ostrzegajcych przed gronymi skutkami kontaktu z tym niepozornym stworzeniem. Na skutek "kleszczowej histerii", dochodzi czasem do tego, e letnicy unikaj jak ognia kontaktu z okoliczn przyrod, a pojawienie si na skrze charakterystycznego, napompowanego krwi ofiary odwoka, staje si przyczyn wizyty w szpitalu zakanym i dania natychmiastowej hospitalizacji.

 

Czy taki lk przed tym maym pajczakiem jest uzasadniony? Jak chroni siebie i swoich bliskich przed chorobami odkleszczowymi? Na te pytania odpowiada dr nauk medycznych Ewa Talarek z Kliniki Chorb Zakanych Wieku Dziecicego w Warszawie.

Zamy, e spacerowaam sobie po lesie, a po powrocie z wycieczki znajduj na swojej skrze zdrowo ju opitego moj krwi kleszcza. Co powinnam zrobi?
- Usun kleszcza.

atwo powiedzie! Ale jak?
- Na przykad pset kosmetyczn. Naley zapa kleszcza jak najbliej skry i zdecydowanym ruchem pocign przeciwnie do kierunku wkucia. Chodzi o to, eby nie krci kleszczem, a tym samym nie sprowokowa u niego wymiotw. Rwnie dlatego przed usuniciem kleszcza nie powinno si uywa rodkw dezynfekujcych ani rodkw zalecanych przez "medycyn ludow" - oliwy i innych tuszczw. Wymioty kleszcza znacznie zwikszaj ryzyko zakaenia zarazkami, ktrych moe by nosicielem. W aptekach dostpne s specjalne urzdzenia do usuwania kleszczy - jest to co w rodzaju wytwarzajcej podcinienie pompki. Osobicie, jestem zwolenniczk psety - uywaam jej ju do tego celu wielokrotnie.

A co zrobi, jeli urw kleszczowi odwok?
- Wbrew obiegowej opinii, pozostawienie gowy kleszcza w skrze nie zwiksza ryzyka zakaenia. Naley pozostawi j wasnemu losowi i poczeka, a odpadnie sama.

No, dobrze. Zamy, e kleszcz zosta wyjty, ranka zdezynfekowana. Co dalej? Kiedy mog si pojawi ewentualne objawy choroby? I jakie one s?
- Trzeba zacz od tego, e kleszcze mog przenosi zarazki rnych chorb. Praktycznie, w Polsce wystpuj trzy: choroba bakteryjna zwana borelioz, wirusowe zapalenie opon mzgowo-rdzeniowych i mzgu oraz anaplazmoza. Najczstsz z nich jest borelioza. Na og pierwszym objawem boreliozy jest tzw. rumie wdrujcy, czyli zmiana skrna pojawiajca si w miejscu po ukuciu kleszcza. Moe ona wystpi od trzech do nawet trzydziestu dni po ukuciu. Dlatego naley uwanie obserwowa to miejsce.

Jak taki rumie wyglda i dlaczego jest "wdrujcy"?
- Zwykle jest okrgy lub owalny i nie wystaje ponad poziom skry. Wyranie mona okreli jego obwd, ktry ma row lub czerwon barw. Natomiast w rodku takiego okrgu skra wyglda na niezmienion. A "wdrujcy", bo w miar upywu czasu powiksza si, czyli rednica zmiany ronie. Uwaga! Nie kada zmiana skrna, jaka pojawi si w miejscu po ukuciu kleszcza, jest rumieniem wdrujcym. O wiele czciej obserwujemy zmiany alergiczne lub toksyczno-zapalne. Na og pojawiaj si one bezporednio po ukuciu, czsto towarzyszy im obrzk (czyli skra jest troch wypuka) i rzadko ich rednica przekracza kilka centymetrw. Jeli zauwaymy rumie wdrujcy, naley uda si do lekarza. Jeli lekarz bdzie mia wtpliwoci, skieruje nas do specjalisty chorb zakanych.

A jak wyglda leczenie? Czy grozi nam pobyt w szpitalu?
- Leczenie polega na przyjmowaniu antybiotyku doustnie i prowadzone jest ambulatoryjnie. Naley tylko pamita, e kuracja powinna trwa trzy tygodnie, mimo e rumie na og znika ju po kilku dniach przyjmowania leku. Jeeli rumie zostanie przeoczony, nie rozpoznany lub w ogle nie wystpi, a co za tym idzie, leczenie nie zostanie zastosowane, mog rozwin si inne postacie boreliozy - zajcie ukadu nerwowego, staww, rzadziej serca i innych narzdw.

Co nas powinno zaniepokoi?
- U dorosych zajcie ukadu nerwowego objawia si najczciej dolegliwociami "korzonkowymi". U dzieci za wystpuje jako poraenie nerwu twarzowego (na jednej poowie twarzy nie pracuj minie mimiczne) lub zapalenie opon mzgowo-rdzeniowych. To ostatnie objawia si gorczk, blami gowy i oglnie zym samopoczuciem. W takich sytuacjach naley, oczywicie, zgosi si do lekarza, ktry skieruje do szpitala. W tym przypadku antybiotyki podaje si doylnie, a leczenie trwa od dwch do czterech tygodni. Natomiast boreliozowe zapalenie staww moe by leczone doustnie, czyli w domu, a w razie niepowodzenia potrzebna moe by hospitalizacja. Musz podkreli, e w przypadku zajcia ukadu nerwowego oraz zapalenia staww borelioza musi by potwierdzona specjalistycznymi badaniami. Trzeba te wykluczy inne przyczyny obserwowanych dolegliwoci.

A co z pozostaymi dwiema chorobami odkleszczowymi?
- W niektrych regionach Polski - np. na Mazurach, Suwalszczynie lub Biaostocczynie - cz kleszczy zakaona jest wirusem zapalenia opon mzgowo-rdzeniowych i mzgu. Czowiek moe zosta zaraony poprzez ukucie kleszcza, ale take na skutek wypicia surowego mleka zakaonej krowy. Na og pierwsze objawy choroby przypominaj infekcj wirusow grnych drg oddechowych, z gorczk, osabieniem, blami gowy. Po kilku dniach objawy ustpuj, a po kolejnych kilku ponownie pojawia si gorczka, ble gowy, nudnoci, czasem wymioty, czyli objawy zapalenia opon mzgowo-rdzeniowych. W cikich przypadkach mog nawet wystpi zaburzenia wiadomoci, drgawki i inne objawy neurologiczne. Moe si zdarzy, i czsto tak jest u dzieci, e wystpuje tylko pierwsza faza choroby. Jeli pojawi si wyej wymienione objawy, pacjent musi si zgosi do lekarza, ktry zdecyduje, czy s wskazania do hospitalizacji. Nie znamy leku dziaajcego na ten typ wirusa, zatem stosuje si jedynie leczenie objawowe. W zapaleniu opon mzgowo-rdzeniowych rokowanie jest dobre, natomiast w zapaleniu mzgu przebieg moe by ciki, a cakowity powrt do zdrowia trwa czasem bardzo dugo.

Brzmi strasznie.
- Ale statystyki s pocieszajce. Najczciej wystpuj postacie agodne, zakoczone szybkim i cakowitym powrotem do zdrowia. Ciki przebieg choroby obserwowany jest o wiele rzadziej. W ogle naley podkreli, e odkleszczowe zapalenie opon mzgowo-rdzeniowych i mzgu wystpuje znacznie rzadziej ni agodniejsza w przebiegu borelioza. A na borelioz mamy antybiotyki. Natomiast anaplazmoza jest w Polsce rzadko rozpoznawana. Rozpoczyna sie nagle gorczk i objawami grypopodobnymi, mog te wystapi wymioty lub
biegunka. Na og leczy si j antybiotykiem w szpitalu. U chorych nie leczonych objawy mog utrzymywa si kilka tygodni.

Czy mona si uchroni przed chorobami przenoszonymi przez kleszcze?
- Mona, bo mona unika kleszczy. Wybierajc si w miejsca ich wystpowania (s to najczciej pogranicza lasw z rolinnoci do ptora metra wysokoci), powinnimy pamita o odpowiednim stroju. Niektrzy zalecaj bardzo skrajn wersj takiego ubioru - kapelusz lub czapka z daszkiem, dugi rkaw (najlepiej ze cigaczem), dugie nogawki wpuszczone w skarpetki i buty z wysok cholewk. Osobicie, nie uywam. Prosz sobie wyobrazi siebie w takim stroju, wdrujc w trzydziestostopniowym upale. Horror! Wydaje mi si, e istotniejsze jest dokadne obejrzenie skry po powrocie z wycieczki i usunicie ewentualnych kleszczy. Uwaa si bowiem, e do zakaenia przenoszonymi przez nie zarazkami dochodzi, jeli czas erowania w skrze jest duszy ni 12 godzin. Chyba, e kleszcz zwymiotuje... Mona stosowa tak zwane repelenty, czyli rodki chemiczne odstraszajce kleszcze. Do lekarza czsto zgaszaj si ludzie, ktrzy usunli sobie kleszcza i domagaj si profilaktycznego zastosowania jakich lekw. Mimo wszystko, nie stosuje si profilaktycznie antybiotykw (z myl o boreliozie). Badania dowodz, e ryzyko wystpienia boreliozy, nawet tam, gdzie notuje si jej liczne przypadki, jest mniejsze ni ryzyko niepodanego dziaania antybiotykw.

Gdy zaczyna si "sezon na kleszcza", wiele si mwi o szczepieniach profilaktycznych. Niektrzy lekarze bardzo do nich zachcaj. Warto czy nie warto?
- Po pierwsze, istnieje jedynie szczepionka przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mzgowo-rdzeniowych i mzgu. Na pewno warto j zastosowa, jeli planujemy pobyt na terenach, gdzie wystpuje ta choroba. Dotyczy to take wyjazdw zagranicznych. (Zob. mapka wystpowania odkleszczowego zapalenia opon mzgowo-rdzeniowych i mzgu - przyp. red.) Mona si zaszczepi w odpatnych punktach szczepie - nie jest to szczepienie refundowane przez NFZ. Mona te poprosi lekarza o recept, naby szczepionk w aptece i wrci do lekarza, by zleci wykonanie szczepienia. Nie dysponujemy szczepionk przeciwko boreliozie i anaplazmozie.

To jak to jest w kocu? Straszny ten kleszcz, czy nie straszny?
- Na pewno nie taki straszny, jak go maluj. Osobicie jestem zdania, e wikszo ludzi przejawia nadmierny lk przed kleszczami. Nie zwracamy uwagi na inne kwestie zwizane z zagroeniem zdrowia (np. nie leczona prchnica, ze odywianie si, przewleke stany zapalne...), a panikujemy na widok kleszcza wielkoci gwki od szpilki na naszej skrze. To zdecydowana przesada. Nie rezygnujmy z wypoczynku na onie przyrody, zachowujc zdrowy rozsdek. To, jak zwykle, najlepsza recepta.

* W 2005 roku zarejestrowano 4409 przypadkw boreliozy. Jest to prawdopodobnie liczba zaniona, bo nie wszystkie przypadki rumienia wdrujcego s zgaszane. Odkleszczowego zapalenia mzgu byo w 2005 roku 430 przypadkw. (Dane liczbowe pochodz z meldunkw Pastwowego Zakadu Higieny.)

..::Reklama::..
Łaziska Górne Ratusz 1936 rok

Lata 1900-1915 , Łaziska Górne, ul. Świerczewskiego 28

Noclegi Katowice


..::Reklama::..
 • Znany ośrodek otrzymał dofinansowanie z ministerstwa. Narciarze się ucieszą
  W popularnym ośrodku COS na Skrzycznem w Szczyrku przed sezonem zimowym zostaną przeprowadzone kolejne prace modernizacyjne. Dzięki nim narciarze będą mogli korzystać z lepiej naśnieżonych tras.


 • Nie żyje 17-latka, jej dwóch znajomych walczy o życie. Zaatakowano ich w mieszkaniu
  Mysłowiccy policjanci zatrzymali 22-latka, który jest podejrzewany o zamordowanie 17-latki oraz ciężkie ranienie dwóch jej znajomych. - Wszyscy zostali zaatakowani w mieszkaniu - mówi jeden z policjantów.


 • Vendo Park Dąbrowa Górnicza zostanie otwarty 29 czerwca. Niemiecka sieć otworzy tu pierwszy sklep w Polsce
  Uroczyste otwarcie nowego parku handlowego przy ul. Katowickiej w Dąbrowie Górniczej zaplanowano na piątek 29 czerwca. Inwestor zapowiada na ten dzień m.in. koncert Norbiego.


 • Wąskotorówka w weekend wyjeżdża na tory
  Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych uruchamia wakacyjne połączenie koleją wąskotorową.


 • W przyszłym roku miasta zapłacą o 100 mln zł więcej na komunikację. To test dla metropolii
  - Miło już było. Czas wziąć się za pracę - tak w metropolii komentują propozycję składki na komunikację publiczną w 2019 roku. W sumie miasta zapłacą o prawie 100 mln zł więcej niż w tym roku. W niektórych przypadkach wydatki wzrosną nawet o jedną trzecią.


 • Strzelał w centrum miasta. Ranił mężczyznę, uszkodził pojazdy
  35-letni mieszkaniec Mysłowic z kupioną dzień wcześniej wiatrówką poszedł postrzelać do centrum miasta. Ranił w skroń 58-latka, który palił na balkonie papierosa, uszkodził trzy samochody i autobus komunikacji miejskiej.


 • Pływający pomost na Stawikach jest już gotowy [ZDJĘCIA]
  Kilkanaście dni przed terminem na Stawikach zakończyła się budowa pływającego pomostu z altaną, leżakami i trampoliną.


 • Legendia organizuje nocną zabawę na karuzelach. Pierwsza edycja 23 czerwca
  23 czerwca do wesołego miasteczka powróci dobrze znana i lubiana impreza - Legendia at Night, czyli nocna zabawa na karuzelach.


20 Czerwca 2018
Środa
Imieniny obchodzą:
Bogna, Bogumiła,
Bożena, Florentyna,
Franciszek, Michał,
Rafał, Rafaela,
Sylwery
Do końca roku zostało 195 dni.

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/helmut007/ftp/e-laziska.pl/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
..::Reklama::..

Polecamy w TV

 • Sprawa dla reportera
  jutro 21.06.2018 22:20 TVP 1 Program społeczno-polityczny dotyczący aktualnych zjawisk i wydarzeń - nieprawidłowości w działalności instytucji, firm i ludzi. Dyskusje o sprawach kontrowersyjnych, bulwersujących społeczeństwo. tv.wp.pl

Skup nieruchomości, płacimy gotówką


Partnerzy medialni ......