Naszą witrynę przegląda teraz 176 gości 
Skup nieruchomości, płacimy gotówką

..::Reklama::..
Nie taki kleszcz straszny...

 

Wakacje za pasem. ki, pola, lasy... A w tych lasach czyha Ixodes ricinus, czyli kleszcz pospolity. Co naprawd grozi komu, kto mia pecha i sta si "jadodajni" kleszcza?

W ostatnich latach sta si on zreszt pospolity ju tylko z nazwy, bowiem gdy zblia si pora wycieczek w plener, kleszcz zaczyna by czstym bohaterem artykuw i programw, ostrzegajcych przed gronymi skutkami kontaktu z tym niepozornym stworzeniem. Na skutek "kleszczowej histerii", dochodzi czasem do tego, e letnicy unikaj jak ognia kontaktu z okoliczn przyrod, a pojawienie si na skrze charakterystycznego, napompowanego krwi ofiary odwoka, staje si przyczyn wizyty w szpitalu zakanym i dania natychmiastowej hospitalizacji.

 

Czy taki lk przed tym maym pajczakiem jest uzasadniony? Jak chroni siebie i swoich bliskich przed chorobami odkleszczowymi? Na te pytania odpowiada dr nauk medycznych Ewa Talarek z Kliniki Chorb Zakanych Wieku Dziecicego w Warszawie.

Zamy, e spacerowaam sobie po lesie, a po powrocie z wycieczki znajduj na swojej skrze zdrowo ju opitego moj krwi kleszcza. Co powinnam zrobi?
- Usun kleszcza.

atwo powiedzie! Ale jak?
- Na przykad pset kosmetyczn. Naley zapa kleszcza jak najbliej skry i zdecydowanym ruchem pocign przeciwnie do kierunku wkucia. Chodzi o to, eby nie krci kleszczem, a tym samym nie sprowokowa u niego wymiotw. Rwnie dlatego przed usuniciem kleszcza nie powinno si uywa rodkw dezynfekujcych ani rodkw zalecanych przez "medycyn ludow" - oliwy i innych tuszczw. Wymioty kleszcza znacznie zwikszaj ryzyko zakaenia zarazkami, ktrych moe by nosicielem. W aptekach dostpne s specjalne urzdzenia do usuwania kleszczy - jest to co w rodzaju wytwarzajcej podcinienie pompki. Osobicie, jestem zwolenniczk psety - uywaam jej ju do tego celu wielokrotnie.

A co zrobi, jeli urw kleszczowi odwok?
- Wbrew obiegowej opinii, pozostawienie gowy kleszcza w skrze nie zwiksza ryzyka zakaenia. Naley pozostawi j wasnemu losowi i poczeka, a odpadnie sama.

No, dobrze. Zamy, e kleszcz zosta wyjty, ranka zdezynfekowana. Co dalej? Kiedy mog si pojawi ewentualne objawy choroby? I jakie one s?
- Trzeba zacz od tego, e kleszcze mog przenosi zarazki rnych chorb. Praktycznie, w Polsce wystpuj trzy: choroba bakteryjna zwana borelioz, wirusowe zapalenie opon mzgowo-rdzeniowych i mzgu oraz anaplazmoza. Najczstsz z nich jest borelioza. Na og pierwszym objawem boreliozy jest tzw. rumie wdrujcy, czyli zmiana skrna pojawiajca si w miejscu po ukuciu kleszcza. Moe ona wystpi od trzech do nawet trzydziestu dni po ukuciu. Dlatego naley uwanie obserwowa to miejsce.

Jak taki rumie wyglda i dlaczego jest "wdrujcy"?
- Zwykle jest okrgy lub owalny i nie wystaje ponad poziom skry. Wyranie mona okreli jego obwd, ktry ma row lub czerwon barw. Natomiast w rodku takiego okrgu skra wyglda na niezmienion. A "wdrujcy", bo w miar upywu czasu powiksza si, czyli rednica zmiany ronie. Uwaga! Nie kada zmiana skrna, jaka pojawi si w miejscu po ukuciu kleszcza, jest rumieniem wdrujcym. O wiele czciej obserwujemy zmiany alergiczne lub toksyczno-zapalne. Na og pojawiaj si one bezporednio po ukuciu, czsto towarzyszy im obrzk (czyli skra jest troch wypuka) i rzadko ich rednica przekracza kilka centymetrw. Jeli zauwaymy rumie wdrujcy, naley uda si do lekarza. Jeli lekarz bdzie mia wtpliwoci, skieruje nas do specjalisty chorb zakanych.

A jak wyglda leczenie? Czy grozi nam pobyt w szpitalu?
- Leczenie polega na przyjmowaniu antybiotyku doustnie i prowadzone jest ambulatoryjnie. Naley tylko pamita, e kuracja powinna trwa trzy tygodnie, mimo e rumie na og znika ju po kilku dniach przyjmowania leku. Jeeli rumie zostanie przeoczony, nie rozpoznany lub w ogle nie wystpi, a co za tym idzie, leczenie nie zostanie zastosowane, mog rozwin si inne postacie boreliozy - zajcie ukadu nerwowego, staww, rzadziej serca i innych narzdw.

Co nas powinno zaniepokoi?
- U dorosych zajcie ukadu nerwowego objawia si najczciej dolegliwociami "korzonkowymi". U dzieci za wystpuje jako poraenie nerwu twarzowego (na jednej poowie twarzy nie pracuj minie mimiczne) lub zapalenie opon mzgowo-rdzeniowych. To ostatnie objawia si gorczk, blami gowy i oglnie zym samopoczuciem. W takich sytuacjach naley, oczywicie, zgosi si do lekarza, ktry skieruje do szpitala. W tym przypadku antybiotyki podaje si doylnie, a leczenie trwa od dwch do czterech tygodni. Natomiast boreliozowe zapalenie staww moe by leczone doustnie, czyli w domu, a w razie niepowodzenia potrzebna moe by hospitalizacja. Musz podkreli, e w przypadku zajcia ukadu nerwowego oraz zapalenia staww borelioza musi by potwierdzona specjalistycznymi badaniami. Trzeba te wykluczy inne przyczyny obserwowanych dolegliwoci.

A co z pozostaymi dwiema chorobami odkleszczowymi?
- W niektrych regionach Polski - np. na Mazurach, Suwalszczynie lub Biaostocczynie - cz kleszczy zakaona jest wirusem zapalenia opon mzgowo-rdzeniowych i mzgu. Czowiek moe zosta zaraony poprzez ukucie kleszcza, ale take na skutek wypicia surowego mleka zakaonej krowy. Na og pierwsze objawy choroby przypominaj infekcj wirusow grnych drg oddechowych, z gorczk, osabieniem, blami gowy. Po kilku dniach objawy ustpuj, a po kolejnych kilku ponownie pojawia si gorczka, ble gowy, nudnoci, czasem wymioty, czyli objawy zapalenia opon mzgowo-rdzeniowych. W cikich przypadkach mog nawet wystpi zaburzenia wiadomoci, drgawki i inne objawy neurologiczne. Moe si zdarzy, i czsto tak jest u dzieci, e wystpuje tylko pierwsza faza choroby. Jeli pojawi si wyej wymienione objawy, pacjent musi si zgosi do lekarza, ktry zdecyduje, czy s wskazania do hospitalizacji. Nie znamy leku dziaajcego na ten typ wirusa, zatem stosuje si jedynie leczenie objawowe. W zapaleniu opon mzgowo-rdzeniowych rokowanie jest dobre, natomiast w zapaleniu mzgu przebieg moe by ciki, a cakowity powrt do zdrowia trwa czasem bardzo dugo.

Brzmi strasznie.
- Ale statystyki s pocieszajce. Najczciej wystpuj postacie agodne, zakoczone szybkim i cakowitym powrotem do zdrowia. Ciki przebieg choroby obserwowany jest o wiele rzadziej. W ogle naley podkreli, e odkleszczowe zapalenie opon mzgowo-rdzeniowych i mzgu wystpuje znacznie rzadziej ni agodniejsza w przebiegu borelioza. A na borelioz mamy antybiotyki. Natomiast anaplazmoza jest w Polsce rzadko rozpoznawana. Rozpoczyna sie nagle gorczk i objawami grypopodobnymi, mog te wystapi wymioty lub
biegunka. Na og leczy si j antybiotykiem w szpitalu. U chorych nie leczonych objawy mog utrzymywa si kilka tygodni.

Czy mona si uchroni przed chorobami przenoszonymi przez kleszcze?
- Mona, bo mona unika kleszczy. Wybierajc si w miejsca ich wystpowania (s to najczciej pogranicza lasw z rolinnoci do ptora metra wysokoci), powinnimy pamita o odpowiednim stroju. Niektrzy zalecaj bardzo skrajn wersj takiego ubioru - kapelusz lub czapka z daszkiem, dugi rkaw (najlepiej ze cigaczem), dugie nogawki wpuszczone w skarpetki i buty z wysok cholewk. Osobicie, nie uywam. Prosz sobie wyobrazi siebie w takim stroju, wdrujc w trzydziestostopniowym upale. Horror! Wydaje mi si, e istotniejsze jest dokadne obejrzenie skry po powrocie z wycieczki i usunicie ewentualnych kleszczy. Uwaa si bowiem, e do zakaenia przenoszonymi przez nie zarazkami dochodzi, jeli czas erowania w skrze jest duszy ni 12 godzin. Chyba, e kleszcz zwymiotuje... Mona stosowa tak zwane repelenty, czyli rodki chemiczne odstraszajce kleszcze. Do lekarza czsto zgaszaj si ludzie, ktrzy usunli sobie kleszcza i domagaj si profilaktycznego zastosowania jakich lekw. Mimo wszystko, nie stosuje si profilaktycznie antybiotykw (z myl o boreliozie). Badania dowodz, e ryzyko wystpienia boreliozy, nawet tam, gdzie notuje si jej liczne przypadki, jest mniejsze ni ryzyko niepodanego dziaania antybiotykw.

Gdy zaczyna si "sezon na kleszcza", wiele si mwi o szczepieniach profilaktycznych. Niektrzy lekarze bardzo do nich zachcaj. Warto czy nie warto?
- Po pierwsze, istnieje jedynie szczepionka przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mzgowo-rdzeniowych i mzgu. Na pewno warto j zastosowa, jeli planujemy pobyt na terenach, gdzie wystpuje ta choroba. Dotyczy to take wyjazdw zagranicznych. (Zob. mapka wystpowania odkleszczowego zapalenia opon mzgowo-rdzeniowych i mzgu - przyp. red.) Mona si zaszczepi w odpatnych punktach szczepie - nie jest to szczepienie refundowane przez NFZ. Mona te poprosi lekarza o recept, naby szczepionk w aptece i wrci do lekarza, by zleci wykonanie szczepienia. Nie dysponujemy szczepionk przeciwko boreliozie i anaplazmozie.

To jak to jest w kocu? Straszny ten kleszcz, czy nie straszny?
- Na pewno nie taki straszny, jak go maluj. Osobicie jestem zdania, e wikszo ludzi przejawia nadmierny lk przed kleszczami. Nie zwracamy uwagi na inne kwestie zwizane z zagroeniem zdrowia (np. nie leczona prchnica, ze odywianie si, przewleke stany zapalne...), a panikujemy na widok kleszcza wielkoci gwki od szpilki na naszej skrze. To zdecydowana przesada. Nie rezygnujmy z wypoczynku na onie przyrody, zachowujc zdrowy rozsdek. To, jak zwykle, najlepsza recepta.

* W 2005 roku zarejestrowano 4409 przypadkw boreliozy. Jest to prawdopodobnie liczba zaniona, bo nie wszystkie przypadki rumienia wdrujcego s zgaszane. Odkleszczowego zapalenia mzgu byo w 2005 roku 430 przypadkw. (Dane liczbowe pochodz z meldunkw Pastwowego Zakadu Higieny.)

..::Reklama::..
Łaziska Górne Ratusz 1936 rok

Lata 1900-1915 , Łaziska Górne, ul. Świerczewskiego 28

Noclegi Katowice


..::Reklama::..
 • Jubileusz orkiestry. Bracia Golec świętują 20 lat na scenie
  Dosadne teksty, góralskie aranże największych klasyków jazzu i autentyczna radość grania - taki pomysł na Golec uOrkiestrę mieli bracia bliźniacy - Paweł i Łukasz, górale z krwi i kości, z Milówki koło Żywca.


 • Z centrum Katowic nie dojedziemy tramwajem do Bytomia, Świętochłowic i Rudy Śląskiej
  Od soboty do czwartku będzie trwał remont torowiska na ul. Katowickiej w Chorzowie. Z tego powodu na kilka dni pasażerów czeka sporo utrudnień. Nie da się dojechać tramwajem z centrum Katowic do Bytomia, Świętochłowic i Rudy Śląskiej Chebzie.


 • Hutnicy z Rudy Śląskiej zapowiadają strajk. Chcą podwyżek
  Przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych działających w Hucie Pokój w Rudzie Śląskiej zapowiedzieli, że 7 maja o godz. 6 rozpocznie się w tym zakładzie 24-godzinny strajk. Do protestu przystąpią również pracownicy spółek zależnych. Pracownicy domagają się podwyżek.


 • Pomnik przyrody jednak zostanie uratowany? Zdecydują o tym eksperci
  Mija miesiąc od posiedzenia Rady Miasta Gliwice, na którym ważył się los alei klonów z ul. Kłodnickiej. Po sprzeciwie mieszkańców zrezygnowano z pomysłu odebrania drzewom statusu pomnika przyrody, a projekt niefortunnej uchwały odesłano z powrotem do Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska celem uzupełnienia.


 • Bieg w kasku i Szlak Przemysłu 4.0. Politechnika łowiła dziewczyny
  Ponad dwieście uczennic wzięło udział w czwartek w biegu w kasku wokół Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej. Nastolatki odwiedziły uczelnię, żeby zapoznać się z jej ofertą w ramach ogólnopolskiego dnia otwartego dla dziewczyn i jako pierwsze przeszły się Szlakiem Przemysłu 4.0.


 • Szopienicka walcownia "Zabytkiem Zadbanym". Zdobyła główną nagrodę w konkursie
  Dawna walcownia cynku, obecnie Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w katowickich Szopienicach, otrzymała nagrodę główną w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków "Zabytek Zadbany A.D. 2018". Nagrodę przyznano w kategorii architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne.


 • Piękna pętla w Dolinie Trzech Stawów. Rowerem tu nie pojeździsz
  Prezydent Katowic Marcin Krupa zapowiada, że rowerzyści nie będą mogli jeździć po nowej asfaltowej trasie, która właśnie jest budowana w Dolinie Trzech Stawów


 • W likwidowanej kopalni inwentaryzacja. Miasto ma ochotę na szyb, a firma chce kupić tory
  W kopalni Wieczorek trwa inwentaryzacja majątku. Doliczono się dwudziestu czterech obiektów - budynków i maszyn objętych ochroną konserwatorską. Władze Katowic są zainteresowane tylko szybem ze starą maszyną wyciągową


19 Kwietnia 2018
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Adolf, Adolfa,
Adolfina, Alf,
Cieszyrad, Czesław,
Czech, Czechasz,
Czechoń, Leon,
Leontyna, Pafnucy,
Tymon, Werner,
Włodzimierz
Do końca roku zostało 257 dni.
..::Reklama::..

Polecamy w TV

 • Big Music Quiz
  jutro 20.04.2018 21:40 TVP 1 Teleturniej muzyczny, w którym dwie drużyny złożone z czterech znanych osób muszą wykazać się słuchem, refleksem, znajomością przebojów i poczuciem humoru. W kolejnych rundach należy odgadnąć, który wokalista albo zespół jako pierwszy wykonywał dany utwór. Przeboje są prezentowane przez dzieci albo przez samych zawodników, odgrywane na nietypowych instrumentach, zmiksowane, odtwarzane od tyłu, w przyspieszonym albo w zwolnionym tempie. Program prowadzi aktor, showman i piosenkarz Sławomir Zapała. tv.wp.pl

Skup nieruchomości, płacimy gotówką


Partnerzy medialni ......