Naszą witrynę przegląda teraz 76 gości 
Skup nieruchomości, płacimy gotówką

..::Reklama::..
Nie taki kleszcz straszny...

 

Wakacje za pasem. ki, pola, lasy... A w tych lasach czyha Ixodes ricinus, czyli kleszcz pospolity. Co naprawd grozi komu, kto mia pecha i sta si "jadodajni" kleszcza?

W ostatnich latach sta si on zreszt pospolity ju tylko z nazwy, bowiem gdy zblia si pora wycieczek w plener, kleszcz zaczyna by czstym bohaterem artykuw i programw, ostrzegajcych przed gronymi skutkami kontaktu z tym niepozornym stworzeniem. Na skutek "kleszczowej histerii", dochodzi czasem do tego, e letnicy unikaj jak ognia kontaktu z okoliczn przyrod, a pojawienie si na skrze charakterystycznego, napompowanego krwi ofiary odwoka, staje si przyczyn wizyty w szpitalu zakanym i dania natychmiastowej hospitalizacji.

 

Czy taki lk przed tym maym pajczakiem jest uzasadniony? Jak chroni siebie i swoich bliskich przed chorobami odkleszczowymi? Na te pytania odpowiada dr nauk medycznych Ewa Talarek z Kliniki Chorb Zakanych Wieku Dziecicego w Warszawie.

Zamy, e spacerowaam sobie po lesie, a po powrocie z wycieczki znajduj na swojej skrze zdrowo ju opitego moj krwi kleszcza. Co powinnam zrobi?
- Usun kleszcza.

atwo powiedzie! Ale jak?
- Na przykad pset kosmetyczn. Naley zapa kleszcza jak najbliej skry i zdecydowanym ruchem pocign przeciwnie do kierunku wkucia. Chodzi o to, eby nie krci kleszczem, a tym samym nie sprowokowa u niego wymiotw. Rwnie dlatego przed usuniciem kleszcza nie powinno si uywa rodkw dezynfekujcych ani rodkw zalecanych przez "medycyn ludow" - oliwy i innych tuszczw. Wymioty kleszcza znacznie zwikszaj ryzyko zakaenia zarazkami, ktrych moe by nosicielem. W aptekach dostpne s specjalne urzdzenia do usuwania kleszczy - jest to co w rodzaju wytwarzajcej podcinienie pompki. Osobicie, jestem zwolenniczk psety - uywaam jej ju do tego celu wielokrotnie.

A co zrobi, jeli urw kleszczowi odwok?
- Wbrew obiegowej opinii, pozostawienie gowy kleszcza w skrze nie zwiksza ryzyka zakaenia. Naley pozostawi j wasnemu losowi i poczeka, a odpadnie sama.

No, dobrze. Zamy, e kleszcz zosta wyjty, ranka zdezynfekowana. Co dalej? Kiedy mog si pojawi ewentualne objawy choroby? I jakie one s?
- Trzeba zacz od tego, e kleszcze mog przenosi zarazki rnych chorb. Praktycznie, w Polsce wystpuj trzy: choroba bakteryjna zwana borelioz, wirusowe zapalenie opon mzgowo-rdzeniowych i mzgu oraz anaplazmoza. Najczstsz z nich jest borelioza. Na og pierwszym objawem boreliozy jest tzw. rumie wdrujcy, czyli zmiana skrna pojawiajca si w miejscu po ukuciu kleszcza. Moe ona wystpi od trzech do nawet trzydziestu dni po ukuciu. Dlatego naley uwanie obserwowa to miejsce.

Jak taki rumie wyglda i dlaczego jest "wdrujcy"?
- Zwykle jest okrgy lub owalny i nie wystaje ponad poziom skry. Wyranie mona okreli jego obwd, ktry ma row lub czerwon barw. Natomiast w rodku takiego okrgu skra wyglda na niezmienion. A "wdrujcy", bo w miar upywu czasu powiksza si, czyli rednica zmiany ronie. Uwaga! Nie kada zmiana skrna, jaka pojawi si w miejscu po ukuciu kleszcza, jest rumieniem wdrujcym. O wiele czciej obserwujemy zmiany alergiczne lub toksyczno-zapalne. Na og pojawiaj si one bezporednio po ukuciu, czsto towarzyszy im obrzk (czyli skra jest troch wypuka) i rzadko ich rednica przekracza kilka centymetrw. Jeli zauwaymy rumie wdrujcy, naley uda si do lekarza. Jeli lekarz bdzie mia wtpliwoci, skieruje nas do specjalisty chorb zakanych.

A jak wyglda leczenie? Czy grozi nam pobyt w szpitalu?
- Leczenie polega na przyjmowaniu antybiotyku doustnie i prowadzone jest ambulatoryjnie. Naley tylko pamita, e kuracja powinna trwa trzy tygodnie, mimo e rumie na og znika ju po kilku dniach przyjmowania leku. Jeeli rumie zostanie przeoczony, nie rozpoznany lub w ogle nie wystpi, a co za tym idzie, leczenie nie zostanie zastosowane, mog rozwin si inne postacie boreliozy - zajcie ukadu nerwowego, staww, rzadziej serca i innych narzdw.

Co nas powinno zaniepokoi?
- U dorosych zajcie ukadu nerwowego objawia si najczciej dolegliwociami "korzonkowymi". U dzieci za wystpuje jako poraenie nerwu twarzowego (na jednej poowie twarzy nie pracuj minie mimiczne) lub zapalenie opon mzgowo-rdzeniowych. To ostatnie objawia si gorczk, blami gowy i oglnie zym samopoczuciem. W takich sytuacjach naley, oczywicie, zgosi si do lekarza, ktry skieruje do szpitala. W tym przypadku antybiotyki podaje si doylnie, a leczenie trwa od dwch do czterech tygodni. Natomiast boreliozowe zapalenie staww moe by leczone doustnie, czyli w domu, a w razie niepowodzenia potrzebna moe by hospitalizacja. Musz podkreli, e w przypadku zajcia ukadu nerwowego oraz zapalenia staww borelioza musi by potwierdzona specjalistycznymi badaniami. Trzeba te wykluczy inne przyczyny obserwowanych dolegliwoci.

A co z pozostaymi dwiema chorobami odkleszczowymi?
- W niektrych regionach Polski - np. na Mazurach, Suwalszczynie lub Biaostocczynie - cz kleszczy zakaona jest wirusem zapalenia opon mzgowo-rdzeniowych i mzgu. Czowiek moe zosta zaraony poprzez ukucie kleszcza, ale take na skutek wypicia surowego mleka zakaonej krowy. Na og pierwsze objawy choroby przypominaj infekcj wirusow grnych drg oddechowych, z gorczk, osabieniem, blami gowy. Po kilku dniach objawy ustpuj, a po kolejnych kilku ponownie pojawia si gorczka, ble gowy, nudnoci, czasem wymioty, czyli objawy zapalenia opon mzgowo-rdzeniowych. W cikich przypadkach mog nawet wystpi zaburzenia wiadomoci, drgawki i inne objawy neurologiczne. Moe si zdarzy, i czsto tak jest u dzieci, e wystpuje tylko pierwsza faza choroby. Jeli pojawi si wyej wymienione objawy, pacjent musi si zgosi do lekarza, ktry zdecyduje, czy s wskazania do hospitalizacji. Nie znamy leku dziaajcego na ten typ wirusa, zatem stosuje si jedynie leczenie objawowe. W zapaleniu opon mzgowo-rdzeniowych rokowanie jest dobre, natomiast w zapaleniu mzgu przebieg moe by ciki, a cakowity powrt do zdrowia trwa czasem bardzo dugo.

Brzmi strasznie.
- Ale statystyki s pocieszajce. Najczciej wystpuj postacie agodne, zakoczone szybkim i cakowitym powrotem do zdrowia. Ciki przebieg choroby obserwowany jest o wiele rzadziej. W ogle naley podkreli, e odkleszczowe zapalenie opon mzgowo-rdzeniowych i mzgu wystpuje znacznie rzadziej ni agodniejsza w przebiegu borelioza. A na borelioz mamy antybiotyki. Natomiast anaplazmoza jest w Polsce rzadko rozpoznawana. Rozpoczyna sie nagle gorczk i objawami grypopodobnymi, mog te wystapi wymioty lub
biegunka. Na og leczy si j antybiotykiem w szpitalu. U chorych nie leczonych objawy mog utrzymywa si kilka tygodni.

Czy mona si uchroni przed chorobami przenoszonymi przez kleszcze?
- Mona, bo mona unika kleszczy. Wybierajc si w miejsca ich wystpowania (s to najczciej pogranicza lasw z rolinnoci do ptora metra wysokoci), powinnimy pamita o odpowiednim stroju. Niektrzy zalecaj bardzo skrajn wersj takiego ubioru - kapelusz lub czapka z daszkiem, dugi rkaw (najlepiej ze cigaczem), dugie nogawki wpuszczone w skarpetki i buty z wysok cholewk. Osobicie, nie uywam. Prosz sobie wyobrazi siebie w takim stroju, wdrujc w trzydziestostopniowym upale. Horror! Wydaje mi si, e istotniejsze jest dokadne obejrzenie skry po powrocie z wycieczki i usunicie ewentualnych kleszczy. Uwaa si bowiem, e do zakaenia przenoszonymi przez nie zarazkami dochodzi, jeli czas erowania w skrze jest duszy ni 12 godzin. Chyba, e kleszcz zwymiotuje... Mona stosowa tak zwane repelenty, czyli rodki chemiczne odstraszajce kleszcze. Do lekarza czsto zgaszaj si ludzie, ktrzy usunli sobie kleszcza i domagaj si profilaktycznego zastosowania jakich lekw. Mimo wszystko, nie stosuje si profilaktycznie antybiotykw (z myl o boreliozie). Badania dowodz, e ryzyko wystpienia boreliozy, nawet tam, gdzie notuje si jej liczne przypadki, jest mniejsze ni ryzyko niepodanego dziaania antybiotykw.

Gdy zaczyna si "sezon na kleszcza", wiele si mwi o szczepieniach profilaktycznych. Niektrzy lekarze bardzo do nich zachcaj. Warto czy nie warto?
- Po pierwsze, istnieje jedynie szczepionka przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mzgowo-rdzeniowych i mzgu. Na pewno warto j zastosowa, jeli planujemy pobyt na terenach, gdzie wystpuje ta choroba. Dotyczy to take wyjazdw zagranicznych. (Zob. mapka wystpowania odkleszczowego zapalenia opon mzgowo-rdzeniowych i mzgu - przyp. red.) Mona si zaszczepi w odpatnych punktach szczepie - nie jest to szczepienie refundowane przez NFZ. Mona te poprosi lekarza o recept, naby szczepionk w aptece i wrci do lekarza, by zleci wykonanie szczepienia. Nie dysponujemy szczepionk przeciwko boreliozie i anaplazmozie.

To jak to jest w kocu? Straszny ten kleszcz, czy nie straszny?
- Na pewno nie taki straszny, jak go maluj. Osobicie jestem zdania, e wikszo ludzi przejawia nadmierny lk przed kleszczami. Nie zwracamy uwagi na inne kwestie zwizane z zagroeniem zdrowia (np. nie leczona prchnica, ze odywianie si, przewleke stany zapalne...), a panikujemy na widok kleszcza wielkoci gwki od szpilki na naszej skrze. To zdecydowana przesada. Nie rezygnujmy z wypoczynku na onie przyrody, zachowujc zdrowy rozsdek. To, jak zwykle, najlepsza recepta.

* W 2005 roku zarejestrowano 4409 przypadkw boreliozy. Jest to prawdopodobnie liczba zaniona, bo nie wszystkie przypadki rumienia wdrujcego s zgaszane. Odkleszczowego zapalenia mzgu byo w 2005 roku 430 przypadkw. (Dane liczbowe pochodz z meldunkw Pastwowego Zakadu Higieny.)

..::Reklama::..


Noclegi Bytom
..::Reklama::..
 • Willa Uthemanna wystawiona na sprzedaż. Cena zaporowa?


 • Znamy już gwiazdę tegorocznego koncertu "Serce za serce"


 • Zaatakował młodą kobietę. Kopnął ją w twarz i okradł


 • Twardy spór zakończony. Ryczałty dla szpitali klepnięte


 • Nowa ścieżka rowerowa w Katowicach. Kosztowała ponad milion


 • Zmiana organizacji ruchu na przecięciu ulic Bagiennej i Lwowskiej w Katowicach


 • Dwoje policjantów próbowało popełnić samobójstwo. Wcześniej sąd kazał ich aresztować


 • W nowych podręcznikach absurd goni absurd. Imigranci, 500+, błędy i braki


20 Września 2017
Środa
Imieniny obchodzą:
Dionizy, Eustachy,
Eustachiusz, Fausta,
Faustyna, Filipina,
Irena, Oleg, Ostap,
Sozant
Do końca roku zostało 103 dni.
..::Reklama::..

Polecamy w TV

 • Świat według Kiepskich
  dzisiaj 20.09.2017 20:05 Polsat Halina jest obrażona i urażona, ponieważ wszyscy zapomnieli o jej urodzinach. Oświadcza Ferdkowi, że także ich pożycie małżeńskie w jej odczuciu dobiegło końca. Ferdek staje na głowie, aby się zrehabilitować i znaleźć odpowiedni prezent dla żony. Okazuje się, że jest to bardzo trudne zadanie. tv.wp.pl

Skup nieruchomoci, pacimy gotwk

Partnerzy medialni ......

Noclegi Katowice

 

Noclegi Katowice

 


Tanie Noclegi Mysowice, Katowice, Jaworzno, Zabrze