Naszą witrynę przegląda teraz 70 gości 
Skup nieruchomości, płacimy gotówką

..::Reklama::..


Historia Miasta Łaziska Górne

Nazwa Łaziska nawiązuje do przeszłości tych terenów. W Polsce istnieje wiele miejscowości, które noszą nazwę Łazisk. Wywodzi się ona ze starych łazów, łysin, czyli terenów, na których wypalano lasy pod uprawę.

Takimi łazami była okolica Mikołowa, gdzie ludzie osiedlili się na stałe. Tak powstała wieś Łaziska. Nie wiadomo jak dawno się to stało, ale pierwsza wzmianka o "villa Lasiszka" pochodzi z 1287 roku, kiedy to właścicielem tych ziem był rycerz Borko (Bolko) z Łazisk.

Pierwsza osada na tych terenach to obecna dzielnica Łaziska Średnie, dopiero później powstały Dolne, a najpóźniej na okolicznych wzgórzach zasiedlono obszar, który nazwano Łaziskami Górnymi. O Łaziskach Dolnych wiadomo, że jako "Nowe Pole" były przekazane w formie darowizny dla kościoła św. Wojciecha w Mikołowie przez "Księcia Opolskiego i Pana na Raciborzu".

W 1517 roku Kazimierz II cieszyński sprzedał ziemię pszczyńską - w tym Łaziska Dolne i Górne - węgierskiemu szlachcicowi Aleksemu z rodu Turzonów. Z tych terytoriów, które od 1327 roku było lennem królów czeskich, utworzono tzw. państwo stanowe.

Łaziska Dolne i Górne były od początku własnością panów na Pszczynie - najpierw Piastów, a następnie innych rodów. Natomiast Łaziska Średnie były własnością rodzin szlacheckich do 1814, aby następnie przejść w ręce właścicieli stanowego państwa pszczyńskiego.

W 2. połowie XIX wieku do wsi dotarła industrializacja - oprócz kilku działających tutaj kopalń (pierwszą otwarto w 1839, ale złoża węgla odkryto w 1779) otwarto hutę oraz połączenia kolejowe (na liniach Mikołów-Orzesze oraz Tychy-Orzesze).

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego wymieniał w 1884 7 działających kopalni: Augustenfreude, Brade w Łaziskach Górnych, Martha-Valesca (Waleska), Herzogin-Auguste, Gottmituns, Trautscholtsegen i Bonaparte w Łaziskach Średnich oraz 1 nieczynną od 1845 - Heinrichsglück (Szczęście Henryka) w Łaziskach Dolnych. W Łaziskach Górnych istniało wówczas 119 budynków, w tym 104 domy i szkoły.

Na początku XX wieku Łaziska zostały częściowo zelektryfikowane (w 1917 zaczęła pracę Elektrownia Łaziska, wybudowano wraz z fabryką karbidu, a należąca do księcia pszczyńskiego) i zaczęły pracę pierwsze wodociągi.

Kiedy zakończyła się I wojna światowa mieszkańcy Łazisk brali udział w powstaniach śląskich. Podczas plebiscytu w marcu 1921 większość łaziszczan opowiedziała się za przyłączeniem do Polski. Jednak według pierwotnych planów podziału Górnego Śląska teren Łazisk Górnych miał zostać włączony do Niemiec (byłby to niewielki "cypel" terytorium poniżej granicy, którą projektowano na północ od miejscowości) z powodów ekonomicznych (kopalnie, huta i elektrownia). Ostatecznie, po III powstaniu śląskim, Rada Ambasadorów zatwierdziła inny plan podziału obszaru plebiscytowego i Łaziska Górne zostały przyłączone do Polski.   

Podczas II wojny światowej Łaziska już 1 września zostały zajęte przez jednostki Wehrmachtu (granica z III Rzeszą biegła zaledwie kilkanaście kilometrów od wsi). Egzekucje (głównie byłych powstańców) nie ominęły i Łazisk; mieszkańcy walczyli i ginęli na frontach w mundurach armii zarówno niemieckiej, jak i alianckich.

W styczniu 1945 miejscowość została zdobyta przez Armię Czerwoną. Rozpoczął się trudny okres władzy ludowej. Oprócz nowego totalitaryzmu przyniósł on prawa miejskie (1951), status osiedla dla Łazisk Średnich (do których w 1945 wcielono Łaziska Dolne), a ostatecznie połączenie wszystkich łaziskich dzielnic w jeden organizm miejski (1973). W okresie Polski Ludowej przyłączono też do miejscowości fragmenty gromady Mokre (w latach 50. stację kolejową wraz z osiedlem Ameryka, w latach 70. - kolejne niewielkie osiedle). Niestety, Łaziska, jako teren wysoce uprzemysłowiony, były przez kilkadziesiąt lat narażone na zagrożenia ekologiczne, płynące z miejscowych zakładów. Dopiero po 1989 powietrze zostało oczyszczone z zanieczyszczeń.

Okres PRL-u to także największe sukcesy najstarszego łaziskiego chóru - Echo (założony w 1913). Reaktywowany po II wojnie światowej, wybudował własnym wysiłkiem budynek przeznaczony na występy i próby. W latach 40. i 50. był w ścisłej czołówce polskich chórów amatorskich - kilkukrotnie występował na przeglądach piosenki w Warszawie, a występy chóru transmitowało Polskie Radio. Chór istnieje do dnia dzisiejszego i jest jednym z najstarszych na Śląsku.

 

 

 

 
Gospodarka Miasta

     Łaziska Górne to typowe miasto o profilu przemysłowym, skupiające w swoich granicach przedsiębiorstwa reprezentujące największe działy gospodarki:

 

  • przemysł energetyczny: Elektrownia "Łaziska" S.A.
  • przemysł górniczy: Kopalnia Węgla Kamiennego Bolesław Śmiały
  • przemysł hutniczy: Huta "Łaziska" S.A.
  • przemysł chemiczny: Zakład Tworzyw Sztucznych "ERG-Łaziska" Sp. z o.o.
  • przemysł lekki: Polzap Servis Sp.z o.o. producent umundurowania dla Straży Pożarnej
  • przemysł komputerowy: Wilk Elektronik S.A., producent pamięci komputerowych Goodram

    

 

     Obok tych gigantów na terenie miasta działają mniejsze przedsiębiorstwa, które produkują na rzecz wyżej wymienionych, gwarantują obsługę remontową, transportową itp. Łącznie przedsiębiorstwa te zatrudniają ok. 9,5 tysiąca pracowników.

     W dobie wielkich zmian zachodzących w kraju, a głównie w takich działach gospodarki jak hutnictwo i górnictwo i w naszym mieście pojawiły się problemy trudne do rozwiązania, a związane głównie ze zwolnieniami z pracy.

     Problem ten dotknął najpierw Huty "Łaziska". Zgodnie z prognozami w zakładzie tym docelowo jest zatrudnionych około 700 osób. Pozostałe musiały odejść. Zwolnienia z pracy to dla miasta problem wzrastającego bezrobocia. Obecnie na celowniku znalazła się kopalnia, wymieniana wśród przeznaczonych do likwidacji. Jedyną szansą wydaje się (najbardziej logiczne) jej połączenie z elektrownią. Szansą dla Łazisk może być rozwój lokalnej przedsiębiorczości, sieć małych zakładów we współpracy z innymi gminami powiatu oraz, w dłuższej perspektywie, z partnerami w Unii Europejskiej.

 
Ważne telefony i adresy

 

Adres Urzędu Miasta                             Sekretariat:

   Urząd  Miasta                                tel. (032) 324-80-10 
   Plac Ratuszowy 1                                (032) 324-80-11
   43-170 Łaziska Górne                     fax. (032) 324-80-06

 

Adresy e-mail: 


  Burmistrz Miasta:                        
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


  Sekretarz Miasta:                        Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


  Wydział Ogólno-Organizacyjny:      Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  


  Wydział Inwestycji i Remontów:     
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


  Biuro Rady Miejskiej:                     Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

  Wydział Mienia Komunalnego:         Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

  Wydział Rozwoju Miasta                Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Godziny urzędowania:
               poniedziałek:     730- 1700
               wtorek-piątek:   730- 1530

 

 

Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych 

 Rachunek sum depozytowych
(wpłaty wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy)
96 8454 1066 2004 0010 0117 0008
 
Rachunek bieżący Urzędu Miejskiego
(czynsze dzierżawne, wieczyste użytkowanie, mandaty, zwroty dotacji udzielonych     z budżetu gminy  i inne należności budżetowe Urzędu Miejskiego)
37 8454 1066 2004 0010 0117 0003
 
Rachunek podstawowy gminy miejskiej
(wpłaty dochodów z jednostek organizacyjnych gminy, wpłaty subwencji i dotacji, wpłaty udziałów i innych podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe)
64 8454 1066 2004 0010 0117 0002
 
Rachunek pomocniczy Urzędu Miejskiego
(wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej, targowej, od posiadania psów)
42 8454 1066 2004 0010 0117 0010

 

 

TELEFONY:  

 

Burmistrz Miasta:  

(032) 324-80-11

Zastępca Burmistrza:  

(032) 324-80-10

Sekretarz Gminy:  

(032) 324-80-00

Skarbnik Gminy:  

(032) 324-80-30

Wydział Ogólno-Organizacyjny:  

(032) 324-80-20

Wydział Finansowo - Budżetowy:  

(032) 324-80-30

Wydział Spraw Obywatelskich:  

(032) 324-80-15

Urząd Stanu Cywilnego:  

(032) 324-80-03

Wydział Prawny:  

(032) 324-80-04

Wydział Zamówień Publicznych:  

(032) 324-80-43

Wydział Inwestycji i Remontów

(032) 324-80-40

Wydział Komunalny:  

(032) 324-80-48

Wydział Mienia Komunalnego

ul. Energetyków (dawny budynek PGKiM) 

(032) 324-80-19

Wydział Ochrony Środowiska:  

ul. Energetyków (dawny budynek PGKiM) 

(032) 324-80-45

Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu:  

ul. Świerczewskiego 1 (budynek Biblioteki, II piętro)

(032) 324-80-53

Biuro Rady Miejskiej:   

(032) 324-80-01

Wydział Zarządzania Kryzysowego

          ul. Energetyków (dawny budynek PGKiM) 

(032) 324-80-27

Samodzielne Stanowisko d/s Kontroli Wewnętrznej:

ul. Energetyków (dawny budynek PGKiM) 

(032) 324-80-17

Samodzielne Stanowisko d/s Audytu Wewnętrznego:  

ul. Energetyków (dawny budynek PGKiM)

(032) 324-80-17

Wydział Rozwoju Miasta:

(032) 324-80-07

 

 27 Czerwca 2017
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Maria Magdalena,
Władysław,
Władysława,
Włodzisław
Do końca roku zostało 188 dni.
..::Reklama::..

 


Skup nieruchomości, płacimy gotówką

 
Partnerzy medialni ......
 

Noclegi Katowice

 

 

Noclegi Katowice

 

 
 
 
 Tanie Noclegi Mysłowice, Katowice, Jaworzno, Zabrze